Rydych chi yma: Hafan / Pynciau / Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol / Cydraddoldebau a Deddf Cydraddoldeb 2010 / Deddf Cydraddoldeb 2010 / Gweithdy: Asesu effeithiau ar gydraddoldeb: Lleddfu'r peryglon, gwireddu'r posibiliadau
 

Gweithdy: Asesu effeithiau ar gydraddoldeb: Lleddfu'r peryglon, gwireddu'r posibiliadau

Mae'r dudalen yma heb ei chyfieithu eto, ond byddwn ni'n ei diweddaru cyn bo hir. I weld y testun, cliciwch ar y ddolen 'Saesneg' ar ben y dudalen.

Mae rhagor o wybodaeth gan: Anna Morgan

 

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio gyda deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisiau am breifatrwydd. Cymerwch funud i adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn ei ddefnyddio a'r wybodaeth rydym yn gasglu ar ein gwefan. Os ydych yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, mi fyddwch yn cytuno gyda'r newidiadau hyn.

Dwi'n cytuno

Fe ddylai'r neges hwn ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.