Rydych chi yma: Hafan / pynciau / WLGA ac Ewrop / Blaenoriaethau Polisiau Ewropeaidd / Datblygiad Gwledig ac Amaeth
 

Datblygiad Gwledig ac Amaeth

Mae gan awdurdodau lleol ar draws Gymru ddiddordeb mewn nifer eang o faterion yn y sector amaethyddol ac yn y datblygiad ehangach o economiau wledig, cymunedau ac amgylcheddau. Mae'r Polisi Amaeth Cyffredin (PAC) yn werth dros £350 miliwn i fusnesau amaeth Cymru yn flynyddol, ac yn helpu'r economiau a'r cymunedau gwledig yn frasach. Mae'r Cynllun Datblygu Gwledig (CDG) ar gyfer Cymru 2007-2013 yn werth £795 miliwn, gan gynnwys £195 miliwn o'r Gronfa Amaeth Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD).

Datblygiadau diweddaraf WLGA ar Bolisi PAC/Datblygu Gwledig

Yn dilyn cyhoeddiad y cynigion ddeddfwriaethol drafft ar gyfer Datblygu Gwledig ac Amaeth yr UE 2014-2020 gan y Comisiwn Ewropeaidd yn mis Hydref 2011, mae'r drafodaeth ar gynnwys Datblygu Gwledig/PAC yr UE wedi 2013 yn cyflymu ym Mrwsel. Mae Swyddfa Ewropeaidd WLGA yn chwarae rhan allweddol yn y trafodaethau hyn ac yn cynrychioli anghenion a blaenoriaethau llywodraeth leol yng Nghymru yn y trafodaethau pwysig hyn. Mae llywodraeth leol yn bartner allweddol mewn darparu Rhaglenni Datblygu Gwledig yng Nghymru ac yn lobïo i chwarae rhan allweddol wrth gynllunio a pharatoi y rhaglenni newydd wedi 2013.

Mae'r wybodaeth a'r datblygiadau diweddaraf i'w gweld yn y dogfennau isod:

2013

2012

2011

Mae rhagor o wybodaeth gan: Lucy Sweet

 

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio gyda deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisiau am breifatrwydd. Cymerwch funud i adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn ei ddefnyddio a'r wybodaeth rydym yn gasglu ar ein gwefan. Os ydych yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, mi fyddwch yn cytuno gyda'r newidiadau hyn.

Dwi'n cytuno

Fe ddylai'r neges hwn ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.