Rydych chi yma: Hafan / pynciau / Gwella a llywodraethu / Cynorthwyo a datblygu cynghorwyr
 

Cynorthwyo a datblygu cynghorwyr

Mae angen cymorth ar bob cynghorydd i gyflawni ei rôl. Mae angen datblygu cynghorwyr profiadol yn barhaol i'w galluogi i ddeall y materion diweddaraf a meithrin eu medrau a'u gwybodaeth yn ôl eu rolau cyfnewidiol. Dylai pob cynghorydd newydd ddeall beth mae disgwyl iddo ei wneud a chael cyfle i feithrin ei fedrau a'i wybodaeth.

Mae WLGA yn cydweithio ag awdurdodau lleol Cymru i'w helpu i roi'r cymorth pwysig hwnnw i'w cynghorwyr trwy:

  • Cynnig canllawiau am holl agweddau cynorthwyo a datblygu cynghorwyr.
  • Cynnal rhwydweithiau i swyddogion cynorthwyo'r cynghorwyr a'r cynghorwyr sy'n hyrwyddo materion penodol i'w galluogi i gydweithio a lledaenu arferion ynglŷn â chynorthwyo a datblygu cynghorwyr.
  • Cynnig deunydd megis strategaethau enghreifftiol, disgrifiadau o rolau, fframweithiau datblygu a modiwlau hyfforddi.
  • Cydweithio'n strategol â Llywodraeth y Cynulliad i ofalu bod anghenion cynghorwyr yn y maes hwn yn cael eu hyrwyddo.

Cydweithio ag awdurdodau unigol i gomisiynu, llunio a chynnal hyfforddiant i gynghorwyr mewn meysydd megis: datblygu'r cabinet/bwrdd gweithredol, datblygu rôl a medrau pwyllgorau craffu, arwain y gymuned, dadansoddi anghenion o ran hyfforddi, rhaglen gyflwyno i gynghorwyr newydd, hyfforddiant i gynghorwyr hoffai fod yn fentoriaid. Gallwn ni helpu awdurdodau i ddod o hyd i gyrff sy'n cynnig hyfforddiant mewn amryw feysydd, hefyd.

Ar y cyd â'r awdurdodau, lluniodd WLGA Freinlen Cynorthwyo a Datblygu Cynghorwyr Cymru i gyfeirio, ysgogi a chydnabod yr awdurdodau a hoffai roi cymorth o'r radd flaenaf i'w cynghorwyr.

Mae canllawiau a chymorth ar gael ynglŷn â gweithio yn ôl meini prawf y Freinlen.

Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

 

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio gyda deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisiau am breifatrwydd. Cymerwch funud i adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn ei ddefnyddio a'r wybodaeth rydym yn gasglu ar ein gwefan. Os ydych yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, mi fyddwch yn cytuno gyda'r newidiadau hyn.

Dwi'n cytuno

Fe ddylai'r neges hwn ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.